Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Nizami Gəncəvi - "Yeddi gözəl"
27 May , 2015

"Yeddi gözəl" əsəri "Xəmsə"nin dördüncü kitabıdır. Nizami yaradıcılığının ana xəttini təşkil edən ağıllı və ədalətli şah arzusu "Yeddi gözəl"də başlıca yer tutur. Maraqlı nağılların, məhəbbət macəralarının içərisində şair öz əsas fikrini ifadə edir; zülmkar şahları xalqın qayğısına qalmağa, dövləti, ölkəni ədalətlə idarə etməyə çağırır.

Şair şahları uzaqgörən, həyatı gözəl dərk edən kəniz Fitnə ilə, xalqın, sadə adamların müdrik nümayəndəsi olan çobanla üzləşdirir, öz əsərində sadə adamalara üstünlük verir.


Faylı yuklə