Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Mirzə Ələkbər Sabir. Hopopnamə II cilddə.I cild
21 Oktyabr , 2015

Sabirin əsərlərinin tam külliyyatı olan bu ikicildliyin birinci cildində şairin 1906-1910-cu illərdə yazmış olduğu satirik şeirlər toplanmışdır. Cild xronoliji prinsip əsasında hazırlanmışdır.

Kitabda xalq rəssamı Əzim Əzimzadənin illüstrasiyalarından istifadə edilmişdir.