Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS

Yeni kitablar
Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri.Beş cilddə. I cild
22 Dekabr , 2018
Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. 1-ci cildBakı, "Şərq-Qərb", 2013, 296 səh.
Azərbaycanda  sərbəst şeirin yaradıcılarından biri və ən böyük nümayəndəsi hesab olunan Rəsul Rza milli şeiri məzmun və forma, biçim, dil baxımından təzə obrazlar, ifadələr, deyim tərzi, neologizmlərlə zənginləşdirmişdir.Sənətkarın yenidən işlənmiş  "Seçilmiş əsərləri"nin birinci cildində müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirlər toplanmışdır. Cilddə "Mən torpağam", "Vətən", "Anamın kitabı", "Etiraf", "And","Dünyanın dərdi" və b.şeirlər silsiləsi təqdim olunmuşdur.