Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS

Yeni kitablar
Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. II cild
22 Dekabr , 2018
Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş  cilddə.2- ci cildBakı, "Şərq-Qərb", 2013, 352 səh.
Rəsul Rzanın yenidən işlənmiş  Seçilmiş əsərləri"nin ikinci cildinə şairin müxtəlif illərdə yazdığı silsilə şeirlər daxil edilmişdir.Narahatlıq və qayğı dolu şair ömrünün uzun və şərəfli axtarışlarının məhsulu olan bu şeirlər silsiləsi özünün yüksək poetik humanizmi, dərin fəlsəfi tutumluluğu ilə diqqəti cəlb edir.Kitabda şairin, sözlərinə mahnı bəstələnmiş poetik parçaları ilə yanaşı, satirik-yumoristik ruhda yazdığı şeirlərinə də yer verilmişdir.