Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS

Yeni kitablar
Cəfər Cabbarlı . Əsərləri.Beş cilddə . 1-ci cild
19 Mart , 2019
Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. Beş cilddə. 1-ci cild
Bakı, " Şərq-Qərb ", 2013, 272 səh
XXəsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli klassiklərindən biri olan Cəfər Cabbarlı milli dramaturgiyanı sadəcə davamçısı, varisi olmamış, onu inkişaf etdirib zənginləşdirmək yeni mərhələyə yüksəltmişdir.Qüdrətli sənətkar fikir tariximizdə həm də şair kimi tanınır.Cümhuriyyət dövründə vətənpərvərlik rolunda şeirlər yazan Cəfər Cabbarlı yaradıcılığı üçün daha çox lirik-romantik və satirik şeirlər səciyyəvidir.Sənətkar yenidən işlənmiş " Əsərləri" nin birinci cildində böyük söz ustasının şeirləri, əfsanəvi motivlər əsasında qələmə aldığı " Qız qalası " poeması, eləcə də hekayələri toplanmışdır.