Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS

Robert Lyuis Stivenson.Dəfinələr adası

İngilis yazıçısı Robert Lyuis Stivenson macəra ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri kimi tanınır.Müəllifin digər əsərlərində olduğu kimi “Dəfinələr adası” romanında da tamahkarlıq, va

Mirzə İbrahimov. Secilmiş əsərləri

Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov Azərbaycanın sovet dövrü ədəbiyyatının beşiyi başında dayanan, onun zənginləşməsi yolunda istedad və əməyini əsirgəməyən, bütün varlığını, duyğu və düşüncə

Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, Azərbaycan ədəbiyyatında “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin və tənqidi realizmin banisi, “Molla Nəsrəddin” jurnalının naşiri və redaktoru Cəlil Məmmədquluzadənin

Rafiq Qasımov.İnformatika. Sabaha Açılan Pəncərə

Müasir elm, elə müasir dünya bütünlükdə, informasiya mübadiləsi aparılmadan keçinə bilmir. Daha dəqiq desək, bu gün elmin vüsətini də, sürətli inkişafını da informasiya mübadiləsi