Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS

Homer. İliada

Əfsanəvi yunan şair, qocaman kor ozan Homerin “İliada” əsəri insan zəkasının yaratdığı əski sənət örnəyi kimi, dərin məzmun və yüksək sənətkarlıq nümunasə kimi indi də yaşamaqdadır. “İliada&rdq

Qurban Səid. Əli və Nino

Qurban Səidin qələmə aldığı “Əli və Nino” romanında 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanda və xüsusən bakı şəhərində baş verən siyasi hadisələr fonunda azərbaycanlı oğlu Əli ilə gürcü qızı Nino arasınd

Mirzə Ələkbər Sabir. Hopopnamə II cilddə.I cild

Sabirin əsərlərinin tam külliyyatı olan bu ikicildliyin birinci cildində şairin 1906-1910-cu illərdə yazmış olduğu satirik şeirlər toplanmışdır. Cild xronoliji prinsip əsasında hazırlanmışdır. Kitabda xalq rəssamı Əzim Əzim

Zəlimxan Yaqub. Mən öz dastanımını yazıb gəlmişəm

Bu kitaba Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun son illərdəki yaradıcılığından poetik nüminələr daxil edilmişdir. İndiyədək müxtəlif mətbuat orqanlarında dərc olunaraq geniş oxucu kütləsinin böyük rəğbətini qazanan b

Haynrix Böll. Seçilmiş əsərləri

Bu kitabda XX əsr dünya ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri, nobel mükafatı laureatı Haynrix Böll Azərbaycan oxucularına artıq tanış olan “O illərin çörəyi” povesti ilə yanaşı, alman dili