Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS

Cəfər Cabbarlı. Seçilmiş əsərləri

Cəfər cabbarlı XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli klassiklərindən biridir. Qüdrətli sənətkar fikir tariximizdə həm də şair kimi tanınır.

İlyas Əfəndiyev- “Seçilmiş əsərləri”. 3 cilddə. 2-ci cild

XX yüzillik Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında müstəsna xidmətlər göstərən görkəmli ədib, xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin seçilmiş əsərləri üçcildliyinin II cildinə pyesləri daxil e

İlyas Əfəndiyev-“Seçilmiş əsərləri”. 3 cilddə. 1-ci cild.

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki, bənzərsiz nəsr ustası və dramaturq, xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin “Seçilmiş əsərləri” üçcildliyinin bu cildinə əlli ildən də çox bir zaman ar

İlyas Əfəndiyev- “Seçilmiş əsərləri”. 3 cilddə. 3-cü cild

Azərbaycan xalq yazıçısı, ustad sənətkar İlyas Əfəndiyevin “Seçilmiş əsərləri”nin üçcildliyinin son cildinə ədibin iki qiymətli romanı daxil edilmişdir; “Söyüdlü arx” və &

Sabit Rəhman- “Seçilmiş əsərləri”. 2 cilddə. 1-ci cild.

Görkəmli dramaturq Sabit Rəhmanın ikicildliyinin birinci cildinə “Toy”, “Xoşbəxtlər”, “Aşnalar” və “Nişanlı qız” pyesləri daxil edilmişdir. Bu səhnə əsərlərində cəmiyyətə yaban&cc