Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS

Sabit Rəhman- “Seçilmiş əsərləri”. 2 cilddə. 2-ci cild

Tanınmış yazıçı və dramaturq Sabit Rəhmanın “Seçilmiş əsərləri”nin ikinci cildində onun “Əliqulu evlənir”, “Yalan”, “Dirilər” pyesləri, eləcə də müxtəlif illərdə qə

Mir Cəlal- “Seçilmiş əsərləri”

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında fəxri yerlərdən birini tutan Mir Cəlal qiymətli hekayə və romanlar müəllifi kimi tanınmışdır. Ədibin güldürə-güldürə düşündürən, bir-birindən gözəl və m

Səməd Vurğun- “Seçilmiş əsərləri”. 5 cilddə. 1-ci cild.

Dədə Qorquddan gəlib Qurbanidən, Aşıq Abbasdan, Sarı Aşıqdan, Aşıq Ələsgərdən keçən yolun böyük bir zirvəsi xalq şairi Səməd Vurğundur. O elə xoşbəxt sənətkarlardandır ki, ömrü yaratdığı şeir, həy

Səməd Vurğun- “Seçilmiş əsərləri”. 5 cilddə. 2-ci cild.

Azərbaycan xalqının milli-ictimai düşüncə, əxlaq və mənəviyyat, bədii təfəkkür ənənəsi XX yüzilin ortalarında öz təkrarsız əksini Səməd Vurğun poeziyasında tapır. Çünki Vurğun ilhamının poeti

Səməd Vurğun- “Seçilmiş əsərləri”. 5 cilddə. 3-cü cild.

Xalq şairi Səməd Vurğun yalnız dili, ifadə tərzi, üslubu etibarilə deyil, düşüncəsi, təfəkkürü etibarilə də məhz Azərbaycan şairidir. Vurğun yaradıcılığının tarixi əhəmiyyəti özünü bir də