Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS

Səməd Vurğun- “Seçilmiş əsərləri”. 5 cilddə. 4-cü cild

Öz qaynağını xalq yaradıcılığı çeşməsindən götürmüş Səməd Vurğun sənəti xalqın dühası kimi zəngin və zəngin olduğu qədər də sadədir. Sehrli sadəliyi ilə Vurğun sənəti bu gün də bizim ə

Səməd Vurğun- “Seçilmiş əsərləri”. 5 cilddə. 5-ci cild

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində dövrün böyük poeziyasını yaradanlar sırasında adı sonsuz ehtiramla çəkilən xalq şairi Səməd Vurğun Vətənin və poeziyanın yaddaşında elm və sənət təşkilatçısı, h

İsa Muğanna- “İdeal”

Xalq yazıçısı İsa Muğanna (Hüseynov) Azərbaycan nəsrinin inkişafında sanballı xidmətləri olan söz sənətkarıdır. Yeni Azərbaycan nəsrini onun, artıq nəsr poetikasının gözəl nümunələrinə çevrilmiş

Əli Vəliyev- “Seçilmiş əsərləri”

Milli nəsrimizin inkişafında xalq yazıçısı Əli Vəliyevin böyük xidmətləri olmuşdur. Bu kitaba onun müxtəlif illərdə qələmə aldığı bir sıra hekayələri və povestləri daxil edilmişdir. Azərbaycan kəndi, onun

Yusif Səmədoğlu- “Seçilmiş əsərləri”

Bu kitabda tanınmış yazıçı Yusif Səmədoğlunun məşhur “Qətl günü” romanı və müxtəlif illərdə işıq üzü görmüş hekayələri toplanmışdır. Yusif Səmədoğlu XX əsr Azərbaycan nəsr