Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS

Ənvər Məmmədxanlı- “Seçilmiş əsərləri”

Görkəmli ədibimiz Ənvər Məmmədxanlının bu kitabına onun müxtəlif illərdə qələmə aldığı hekayələri və “Babək” romanı daxil edilmişdir. Hekayələrdə fərqli insan taleləri və hadisələr lirik, yığcam, eyn

Elçin-“Seçilmiş əsərləri”

Elçinin “Seçilmiş əsərləri”nə görkəmli yazıçının “Ağ Dəvə”, “Mahmud və Məryəm” romanları daxil edilmişdir. “Ağ Dəvə” əsərində 1941-1945-ci illər müharib

Mikayıl Müşfiq- “Seçilmiş əsərləri”

Əgər Mikayıl Müşfiq olmasaydı, yeni dövrün Azərbaycan ədəbiyyatı bütöv olmayacaqdı. Əgər Müşfiq olmasaydı, bu ədəbiyyatda onun yeri güllə yarası kimi boş və ağrılı olacaqdı. Müşfiqi büt

Nizami Gəncəvi - "Sirlər xəzinəsi"

"Sirlər xəzinəsi" poeması "Xəmsə"nin birinci kitabıdır. Bu əsərdə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi qəddar şahları, hökmdarları ədalətli olmağa çağırmış, tənbəlləri, ikiüzlüləri tənqid etmiş, halal

Nizami Gəncəvi - "Yeddi gözəl"

"Yeddi gözəl" əsəri "Xəmsə"nin dördüncü kitabıdır. Nizami yaradıcılığının ana xəttini təşkil edən ağıllı və ədalətli şah arzusu "Yeddi gözəl"də başlıca yer tutur. Maraqlı nağılların, məhəbbət mac