Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS

Nizami Gəncəvi - "İqbalnamə"

"İqbalnamə" əsəri Nizami Gəncəvi yaradıcılığının ən yüksək zirvəsi və Şərq poeziyasının ən parlaq incisi hesab olunan "İskəndərnamə"nin ikinci hissəsidir. İskəndərin kamil insan, alim və ağıllı, müdrik bir filoso