Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS

Cəfər Cabbarlı . Əsərləri.Beş cilddə . 1-ci cild

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. Beş cilddə. 1-ci cildBakı, " Şərq-Qərb ", 2013, 272 səhXXəsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli klassiklərindən biri olan Cəfər Cabbarlı milli dramaturgiyanı sadəcə davamçısı, varisi o

Qustav Flober-Madam Bovari

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub.Qustav Flober-

Herbert Uells. Seçilmiş əsərləri.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub. Herbert Uell

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri.Beş cilddə. I cild

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. 1-ci cildBakı, "Şərq-Qərb", 2013, 296 səh.Azərbaycanda  sərbəst şeirin yaradıcılarından biri və ən böyük nümayəndəsi hesab olunan Rəsul Rza milli şeiri məzmun və forma

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. II cild

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş  cilddə.2- ci cildBakı, "Şərq-Qərb", 2013, 352 səh.Rəsul Rzanın yenidən işlənmiş  Seçilmiş əsərləri"nin ikinci cildinə şairin müxtəlif illərdə yazdığı silsilə şeirlər daxil ed