Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS

Kitabi-Dədə Qorqud

Qədim söz sənətimizi şöhrətləndirən böyük insanpərvərlik duyğuları, mənəvi ucalığa, qəhrəmanlıq və mərdliyə çağıran fikirlər, yüksək bəşəri ideyalar öz başlanğıcını tükənməz Dəd