Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS

Eldəniz İbrahimov "Azərbaycanın uşaq təsviri sənəti"

"Böyük sənət astanası" adlı iki cildlik nəşr uşaq və yeniyetmələrin, habelə gənc rəssamların yaradıcılığına həsr edilmişdir. Birinci cild sənətşünas Eldəniz İbrahimovun uşaq təsviri sənət yaradıcılığına h

Abbas Səhhət- Seçilmiş əsərləri

Azərbaycanda XX əsrin əvvəlinin ədəbi-bədii tufanı, onun həm realist, həm də romantik dalğada qabaran, öz içərisindən aşıb-daşan narahat nəhri məhz Səhhətin poeziyasında durulmuşdur. Sözün əsl mənasında "mil

Kitabi-Dədə Qorqud

Qədim söz sənətimizi şöhrətləndirən böyük insanpərvərlik duyğuları, mənəvi ucalığa, qəhrəmanlıq və mərdliyə çağıran fikirlər, yüksək bəşəri ideyalar öz başlanğıcını tükənməz Dəd