Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS

Фуад Ахундов- О причинах исчезновения книги Иосифа Орбели

Автор Фуад АхундовПеревод с древнеармянского языка:Член-корреспондент Академии Наук Грузии Заза АлексидзеДополнительный перевод с древн

Pambıq bala

Şəkillər A.Paxomovundur.Kiçikyaşlı uşaqlar üçünЛИПУНЮШКА( На азербайджанском языке)Tərcümə edəni Xumar Musayeva .Redaktoru R. Hacıyeva .Bədii redaktoru Y. Ağayev.Texniki redaktoru S. Həbibzadə.Korrektoru N

Əlisəttar Atakişiyev-İbrahimin sərgüzəştləri

Əməkdar incəsənət xadimi Əlisəttar Atakişiyev kino sənətinin müxtəlif sahələrində çalışmış, rəssamlıq, operatorluq və rejissorluq etmişdir. O, "Bir ailə", "O olmasın, bu olsun", "Mahnı necə yaranır", filmlərinin geyim üzrə

Али Мардан бек Топчибашев III том избранное

В третьем томе избранных произведений выдающегося государственного и общественного деятеля Азербайджана А. М.Топчибашева (1865-1934) собрана

Чапай Султанов-Грани таланта

В книге подробно освещены основные этапы жизни,научной,научно-организационной, педагогической и общественно-политической деятельности в