Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS

Fransuaza Saqan- "Seçilmiş əsərləri"

  Fransuaza Saqan   Seçilmiş əsərləri, Bakı, “ Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi, 2013, 656 səh   İSBN 978-9952-32-127-2  Tərcümə edəni və ön sözün müəllifi:  Nərgiz Cabbarlı   Red

Tomas Mann- "Seçilmiş əsərləri"

    Tomas Mann.  Seçilmiş əsərləri.   Bakı, “ Şərq-Qərb”, 2014, 672 səh.    İSBN 978-9952-512-59-5    Tərcümə edən:      İlqar Əlfioğlu    

Fransua Rable- "Qarqantua və Pantaqruel"

Fransua Rable.  Qarqantua və Pantaqruel   Bakı, “ Şərq – Qərb” Nəşriyyat Evi, 2014, 816 səh    İSBN 978-9952-32-141-8    Tərcümə edəni:     Vidadi Rzayev    Ön

Sol Bellou- "Hersoq"

Sol Bellou.  Hersoq Bakı, " Şərq - Qərb " , 2013, 512 səh.İSBH 978-9952-500-07-3   Redaktorlar : Safruh Ehtiram İlham Sol Bellou1915-2005AmerikaYəhudi əsilli Amerika yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı Sol Bellou b

Çariz Dikkens-"Oliver Tvist"

Çariz Dikkens. Oliver Tvist Bakı, " Şərq - Qərb ", 2014,  616 səh.      İSBN 978-9952-07-6      Tərcümə edəni:      Əkbər Ağayev Çarlz Dikkens1812-1870Böyük Britaniyaİngi