Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. III cild

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri.Beş cilddə. 3-cü cildBakı, "Şərq-Qərb", 2013, 252 səh.Xalq şairi Rəsul Rza dərin və humanist poeziyasında novator kimi, milli şerin, onun poetik sisteminin ardıcıl və yorulmaz islahatçısı kimi çıxı

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. IV cild

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə.4-cü cild.Bakı, "Şərq-Qərb", 2013, 308 səh.Azərbaycan ədəbiyyatında önəmli yer tutan ölməz sənətkar, şair, dramaturq Rəsul Rzanın yaradıcılığı bənzərsiz bir poetik hadisədir.

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. V cild

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. 5-ci cild Bakı, " Şərq-Qərb", 2013, 208cəh.Xalq şairi Rəsul Rzanın yenidən işlənmiş " Seçilmiş əsərləri "nin bu cilində müəllifin zəngin bədii irsini tamamlayan ədəbi-publisisik yar

Fikrət Əmirov- Min bir gecə İkipərdəli balet II pərdə Partitura

Fikrət Əmirov- Min bir gecə İkipərdəli balet II pərdə PartituraBakı, "Şərq-Qərb", 2017, 228 səh.İSBN 978-9952-477-47-4

Fikrət Əmirov-Sevil Üçpərdəli opera I pərdə Partitura

Fikrət Əmirov-Sevil Üçpərdəli opera I pərdə PartituraBakı, "Şərq-Qərb", 2017, 260 səh.Proloqla 3 pərdə, 15 şəkilli opera Cəfər Cabbarlının eyniadlı dramı əsasındaİSBN 978-9952-477-63-4