Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS

Akutaqava Rünoske- "Seçilmiş əsərləri"

Akutaqava Rünoske.  Seçilmiş əsərləri Bakı, " Şərq - Qərb ", 2011, 568 səh.  ISBN 978 - 999 - 512 - 18-2  Tərcüməçi və ön sözün müəllifi:  Nərgiz Cabbarlı  Redaktor:  Dilsuz Mustafayev

Migel Asturias-"Seçilmiş əsərləri"

Migel Asturias.  Seçilmiş əsərləri. Bakı, " Şərq - Qərb "  Nəşiriyyat evi ,  2014,  568 səh.  İSBN 978-9952-32-133-3 Tərcümçi və ön söz müəllifi: Nəriman Əbdülrəhmanı  R

Xorxe Luis Borxes- "Seçilmiş əsərləri"

 Xorxe Luis Borxes. Seçilmiş  əsərləri   Bakı,  “ Şərq  - Qərb “  nəşriyyat  evi  2014,  360 səh.   İSBH  978-9952-32-137-1   Tərcümə  və  ön  

Corc Bernard Şou-"Seçilmiş əsərləri"

 Corc Bernard Şou. Seçilmiş əsərləri  Bakı,  “ Şərq – Qərb “ nəşriyyat evi, 2014, 448 səh.  İSBN 978-9952-32-138-8  İngilis dilindən tərcümə edən :  Vahid Ərəbov  Ön sözün müəllifi :

Karlos Kastaneda-"Don Xuanla Söhbətlər"

Karlos Kastaneda.  Don Xuanla Söhbətlər  Bakı, " Şərq - Qərb ", 2013, 352 səh.  İSBN 978-512-52-6 Tərcümə edəni: Fərzuq Seyidbəyli Karlos Kastaneda 1925-1998PeruKarlos Kastanedanın 1925-ci ildə Peru