Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS

Правила поведения -Советы дяди Бахрама

Эта книга, которую я с большой душой написал для вас, не как издатель, а как папа, поможет вашим детям узнать о провилах поведения дома и в го

Qəzənfər Paşayev-Nəsimi edamdan sonrakı həyat

Altı əsrdən çoxdur ki, qismətinə bol -bol kədər və sevinc payı düşən Nəsiminin poeziyası ürəkləri fəth edir. Bununla belə, şairin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı bir çox məqamlar, xüsusən də onun edamı və "dönüklüy

Munisə Abdullayeva-Qara Qarayevin kamera-instrumentak yaradıcılığında polifonik formalar

Kitab "Qara Qarayevin kamera-instrumental yaradıcılığında polifonik formalar" dan bəhs edir. Q.Qarayev haqqında kifayət qədər ədəbiyyatın olmasına baxmayaraq, bu kitab dahi Azərbaycan bəstəkarı haqqında yazılmış musiqişünaslıq əd

Rauf Bəhmənli-Azərbaycan qədim rəqs havaları

"Azərbaycan qədim rəqs havaları" kitabı müəllifin 38 il ərzində apardığı tədqiqat işinin səmərəli nəticəsidir. İki hissəsində ibarət olan kitabda Azərbaycan rəqsi janrının bütün növlərini əhatə edən 452 melodiyanın not y

Мирали Миркасимов-жизнь и творчество

Книга посвящена жизни и деятельности известного Азербайджанского скульптора, Народного художника Азербайджана Мирали Миркасимова.Болез