Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS

Əllamə Məhəmməd-İnsan dünyadan əvvəl

Bakı, "Qədim Qala" Nəşriyyat Evi, 2011,144 səh.Qarşınızda olan bu kitab 4 hissəli  " İnsan" kitabının birinci cildidir. Bu kitab Əllamə Təbatəbainin  "İnsan" risaləsi əsasında qələmə alınmışdır. Kitabda insanın dünya

Əlisəttar Atakişiyev-Bəxtiyar

Azərbaycan folkloru əsasında işlənmiş "Bəxtiyar" nağıl-povesti "İbrahimin sərgüzəştləri" adlı kitabın davamıdır.

Nizami Gəncəvinin poetik portreti

Kitab XX-XXI əsrlərdə Nizami Gəncəviyə ithaf olunan şeirləri üzə çıxarmaq məqsədi ilə tərtib olunmuşdur. İthaf şeirlər müəlliflərinin ayrı -ayrı kitablardan, qəzet və jurnalların səhifələrindən toplanaraq ilk dəfə sisteml

Nizami Gəncəvinin əsərlərinin el variantları

Nizami Gəncəvinin əsərlərinin el variantları-Hazırlayan: Fərid Hüseyn "Nizami Gəncəvinin əsərlərinin el variantları"Bakı. "Zərdabi-Nəşr" MMC, 2021, 258 səh.

Nurəngiz Gün-Seçilmiş əsərləri I cild

Nurəngiz Gün. Seçilmiş əsərləri. I cild (Şeirlər və poemalar)Bakı. " Renessans-A" Nəşriyyat evi, 2019, 464 səh.