Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS
Xəbərlər
22 İyun , 2022
Eldar Baxış oğlu Ağayev (Eldar Baxış) 1947-ci il iyun ayının 22-də Qubadlı rayonunun Diləli Müşkanlı obasında, kəndli ailəsində anadan olmuşdur. Kənddə ibtidai, Qubadlıda isə onbirillik məktəbi bitirib Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) tarix fakültəsində təhsil almışdır. Bakı kəndlərində müəllimlik etmiş, əsgəri xidmətdə olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətində (indiki ATRV QSC) kiçik redaktor, redaktor (1972-1988), televiziyanın Ədəbi-dram verilişləri baş redaksiyasının Televiziya tamaşaları şöbəsinin böyük redaktoru (1988-1990) vəzifələrində çalışmışdır. O, “Səs” və “Nəfəs” qəzetlərini yaratmış, “Səs” qəzetinin baş redaktoru olmuşdur. 1992-1993-cü illərdə yenidən Azərbaycan Televiziya və Radio Şirkətində Gənclik Yaradıcılıq Birliyinin İctimai-Siyasi şöbəsinin müdiri işləmişdir. 1993-cü ildən radionun Bilgi və Uşaq dünyası verilişləri Baş redaksiyasının baş redaktoru olmuşdur. “Köynək” adlı ilk şeiri 1966-cı ildə “Azərbaycan gəncləri” qəzetində dərc olunmuşdur. Həmin vaxtdan dövri mətbuatda müntəzəm olaraq çıxış etmişdir. Əsərləri SSRİ və xarici ölkə xalqlarının dillərinə tərcümə olunmuşdur. 1985-ci ildə Vladivostokda keçirilən Ümumittifaq poeziya festivalında iştirak etmişdir. 1982-ci ildə Kukla Teatrı onun “Məlikməmməd” pyesini tamaşaya qoymuşdur. Bu pyes Mərdəkan Xalq Teatrı aktyorlarının ifasında Praqada da nümayiş etdirilmişdir. Eyni zamanda Xalq Teatrlarının Tbilisidə keçirilən Ümumittifaq baxışında yüksək mükafata layiq görülmüşdür. Bir çox xalqların ədəbiyyatından seçmə nümunələri doğma dilimizə tərcümə etmişdir. Bunlardan A.S.Puşkinin “Çiçək, Arzu, Morfeyə”, R.Rojdestvenskinin “Gözləmə zalı” şeirlərini və V.Şukşinin “Bir evin sakinləri” povestini Azərbaycan dilinə çevirmişdir. 1981-ci ildə “Azərbaycan” jurnalında çap etdirdiyi “Qaravun dərənin dükançası” onun ilk nəsr əsəri olmuşdur. “Uzun Həsən” pyesi Şuşa Dövlət Teatrında tamaşaya hazırlansa da erməni təcavüzü üzündən oynanılmamışdır. 1981-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuşdur. 1992-ci ildə Özbəkistanın “Ürək dostları” klubunun fəxri üzvü seçilmişdir. Eldar Baxış 1996-cı il may ayının 22-də Bakıda vəfat etmişdir.