Sabunçu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Sabunçu rayon MKS
Xəbərlər
22 İyul , 2016
Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabi böyük çətinliklərdən sonra Bakıda Azərbaycan dilində “Əkinçi” qəzetinin çap olunmasına nail olmuş və qəzetin ilk nömrəsi 1875- ci il iyulun 22- də işıq üzü görmüşdür. 

“Əkinçi” qəzetinin nəşri bütün Qafqazda əks- səda doğurmuşdu. 1875- 1877- ci illər ərzində fəaliyyət göstərmiş qəzetin 56 nömrəsi çap edilmişdir. “Əkinçi” qəzeti xalqımızın milli oyanışında, milli birliyinin möhkəmlənməsində böyük rol oynamışdır. Qəzetin mütərəqqi ideyaları Rusiya hakim dairələrini narahat etmiş və iki il sonra qəzet bağlanmışdı .

Azərbaycan mətbuatının ilk müjdəçisi “Əkinçi”dən sonra bu sahədə xeyli irəliləyiş olmuşdu. XIX əsrin sonlarında “Ziya” (1879), “Kəşkül” (1880), “Kaspi” (1880-1890- cı illər) qəzetləri nəşrə başlamışdı. 

XX əsrin əvvələrində C. Məmmədquluzadə , M. Şahtaxtinski, S. Hüseyn, Ö. Faiq Nemanzadə, Ü. Hacıbəyov və başqaları yeni demokratik mətbuatın yaranması uğrunda mübarizə aparırdılar. Bu gərgin mübarizə öz nəticəsini verdi. “Şərqi- rus” (1903), “Həyat” (1905), “Açıq söz” (1915), “Azərbaycan” (1918) kimi demokratik ruhlu, “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrə başlanması ilə Azərbaycan mətbuatında siyasi satiranın əsası qoyuldu. Redaktoru Xədicə xanım Əlibəyova olan “İşıq” jurnalının bütün əməkdaşları qadınlardan ibarət idi. 

Sovet hakimiyyəti dövründə bütün sovet respublikalarında olduğu kimi Azərbaycanda da mətbuat sovet ideologiyasının ruporuna çevrilmişdi. Azad və demokratik mətbuatdan söhbət belə gedə bilməzdi. Yalnız bolşevik rejiminin, kommmunist ideyalarının təbliği ilə məşğul olan qəzet və jurnallar nəşr olunurdu. Mətbuat üzərində ciddi senzura hökm sürürdü. Kommunist Partiyasının orqanı olan “Pravda” ( bu qəzetin dilimizə tərcüməsi “Həqiqət” olsa da, səhifələri qərb demokratiyasına qarşı iftiralarla, ictimai və iqtisadi- siyasi həyatın müxtəlif sahələrinə aid yalan informasiyalarla dolu idi) qəzetinin ilk nömrəsinin çapdan çıxdığı gün – 5 may Mətbuat Günü kimi qeyd olunurdu. 

Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bir çox milli- mənəvi dəyərlərə qayıdış mətbuat sahəsində də özünü göstərdi. Bu gün ölkəmizdə yüzlərlə mətbu orqan- qəzet və jurnal fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə “Əkinçi” qəzetinin nəşrə başladığı gün- 22 iyul Milli Mətbuat və Jurnalistika günü kimi qeyd olunmağa başladı.